Χλοοκοπή

Η σκίαση που προκαλείται από οποιαδήποτε μορφής εμπόδιο (χόρτα, κλαδιά, ξύλα, φύλλα κτλ ) μειώνουν αρκετά την απόδοση των πάνελ και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.  Έτσι λοιπόν πραγματοποιούμε την χλοοκοπή των εκτάσεων με κατάλληλα μηχανήματα.

« Επιστροφή