Ζιζανιοκτονία

Είναι η καταπολέμηση ανεπιθύμητων και άγριων φυτών που υπάρχουν σε έκταση πάρκου με ψεκασμό την κατάλληλη εποχή (τέλος χειμώνα, αρχή άνοιξης) αλλά και αργότερα, όταν αυτά αναβλαστήσουν, με το κατάλληλο σκεύασμα και κατόπιν υποδείξεως του επιβλέποντα γεωπόνου.

« Επιστροφή